Cưa xích

-41%
 Cưa xích điện Oshima CXD 2000 - 2 KW

Trả góp 0%

Cưa xích điện Oshima CXD 2000 - 2 KW

1,750,000₫ 2,981,000₫

-31%
 Cưa xích Oshima 688 LT - 2.5 KW - xăng (Tặng 1 lít nhớt 2 thì)

Trả góp 0%

-38%
 Cưa xích Oshima AK 9999 - 2.5 KW - xăng

Trả góp 0%

Cưa xích Oshima AK 9999 - 2.5 KW - xăng

1,990,000₫ 3,200,000₫

-26%
 Cưa xích Oshima CMI 40 - 1.7 KW - xăng

Trả góp 0%

Cưa xích Oshima CMI 40 - 1.7 KW - xăng

3,300,000₫ 4,455,000₫

-30%
 Cưa xích Oshima OS 25S - 900W  - Tặng 1 Lít nhớt 2 thì

Trả góp 0%

Cưa xích Oshima OS 25S - 900W - Tặng 1 Lít nhớt 2 thì

1,950,000₫ 2,800,000₫

-44%
 Cưa xích Oshima OS 5900 - 2.5 KW - xăng

Trả góp 0%

Cưa xích Oshima OS 5900 - 2.5 KW - xăng

2,100,000₫ 3,751,000₫

-11%
 Cưa xích Pin Dekton D21 - CX 10 - 21V -  lưỡi dài 25.4 cm

Cưa xích Pin Dekton D21 - CX 10 - 21V - lưỡi dài 25.4 cm

3,750,000₫ 4,200,000₫

-36%
 Cưa xích Pin Dekton M21- CS06BL

Trả góp 0%

Cưa xích Pin Dekton M21- CS06BL

770,000₫ 1,200,000₫

-11%
 Cưa xích Pin Dekton M21-CS08BL

Trả góp 0%

Cưa xích Pin Dekton M21-CS08BL

2,350,000₫ 2,650,000₫

-26%
 Máy cưa xích 2 thì Oshima OS-5280 - 2.5 KW - xăng

Trả góp 0%

Máy cưa xích 2 thì Oshima OS-5280 - 2.5 KW - xăng

2,800,000₫ 3,765,000₫

-13%
 Máy cưa xích chạy xăng 2 thì  Z - KAWATSU - ZK 2500 (3 tấc)

Trả góp 0%

-12%
 Máy cưa xích chạy xăng 2 thì  Z - KAWATSU - ZK 5880 (5 tấc)

Trả góp 0%

-17%
 Máy Cưa Xích Chạy Xăng HYUNDAI HD-8050 3HP 2.2 KW - lam 20

Trả góp 0%

-9%
 Máy Cưa Xích Chạy Xăng HYUNDAI HD-8520 3HP - 2.2 KW (2 thì) - Lam 20

Trả góp 0%

-9%
 Máy cưa xích MOTOKAWA MK-650 (Lam 20

Trả góp 0%

Máy cưa xích MOTOKAWA MK-650 (Lam 20", xích 34 mắc)

1,990,000₫ 2,184,000₫

-9%
 Máy cưa xích MOTOKAWA MK-9999

Trả góp 0%

Máy cưa xích MOTOKAWA MK-9999

1,990,000₫ 2,184,000₫

-17%
 Máy cưa xích xăng Hyundai HD3000 (2 thì) - Lam 12

Trả góp 0%

Máy cưa xích xăng Hyundai HD3000 (2 thì) - Lam 12"

2,250,000₫ 2,700,000₫

-13%
 Máy cưa xích xăng Hyundai HD4110 (2 thì) - Lam 16

Trả góp 0%

Máy cưa xích xăng Hyundai HD4110 (2 thì) - Lam 16"

2,450,000₫ 2,800,000₫

-9%
 Máy cưa xích xăng Hyundai HD4111 (2 thì) - Lam 16

Trả góp 0%