Thiết Bị công nghiệp

-10%
 Bộ xịt cao áp dây đai HALIN - 2 HP (Ty Sứ) - có xe đẩy - dây 20 m

Trả góp 0%

-17%
 Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 1 HP

Trả góp 0%

Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 1 HP

3,500,000₫ 4,200,000₫

-17%
 Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 2 HP

Trả góp 0%

Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 2 HP

3,800,000₫ 4,600,000₫

-16%
 Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai 2 HP - có xe đẩy

Trả góp 0%

-20%
 Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai DRAGON 1 HP - Motor 3HP

Trả góp 0%

-16%
 Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai KCT 2 HP

Trả góp 0%

Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai KCT 2 HP

4,100,000₫ 4,900,000₫

-19%
 Bơm thuyền Z kobuta - 139F (4 thì)

Bơm thuyền Z kobuta - 139F (4 thì)

2,950,000₫ 3,650,000₫

-16%
 Bơm thuyền Z kobuta - GX 35 (4 thì)

Bơm thuyền Z kobuta - GX 35 (4 thì)

3,050,000₫ 3,650,000₫

-22%
 Bơm thuyền Z kobuta - TU430 (2 thì)

Bơm thuyền Z kobuta - TU430 (2 thì)

2,550,000₫ 3,250,000₫

-20%
 Đầu Bơm Cao Áp Hyundai AH-C30 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Hyundai AH-C30 (2HP) - Piston sứ

4,200,000₫ 5,250,000₫

-39%
 Đầu bơm cao áp Mitsukaisho M - KCT 28 - 1 HP

Đầu bơm cao áp Mitsukaisho M - KCT 28 - 1 HP

850,000₫ 1,400,000₫

-13%
 Đầu Bơm Cao Áp Nai Vàng ATC-530 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Nai Vàng ATC-530 (2HP) - Piston sứ

3,900,000₫ 4,500,000₫

-20%
 Đầu Bơm Cao Áp ATC 30 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp ATC 30 (2HP) - Piston sứ

4,200,000₫ 5,250,000₫

-33%
 Đầu Bơm Cao Áp FST-39C (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp FST-39C (2HP) - Piston sứ

2,150,000₫ 3,200,000₫

-32%
 Đầu Bơm Cao Áp Motokawa MK1-39C (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Motokawa MK1-39C (2HP) - Piston sứ

2,200,000₫ 3,250,000₫

-21%
 Đầu bơm Mitsu Power MS-29 (1HP)

Đầu bơm Mitsu Power MS-29 (1HP)

950,000₫ 1,200,000₫

Đầu bơm nước SU 100

2,280,000₫

-21%
 Đầu bơm nước SU 50

Đầu bơm nước SU 50

1,180,000₫ 1,500,000₫

-15%
 Đầu bơm nước SU 80

Đầu bơm nước SU 80

1,280,000₫ 1,500,000₫

-18%
 Đầu nén khí Oshima 100 x 2 - 7 HP

Đầu nén khí Oshima 100 x 2 - 7 HP

4,600,000₫ 5,605,000₫

-20%
 Đầu nén khí Oshima 100 x 3 - 10 HP

Đầu nén khí Oshima 100 x 3 - 10 HP

4,800,000₫ 6,034,000₫

-22%
 Đầu nén khí Oshima 51 x 1

Đầu nén khí Oshima 51 x 1

1,050,000₫ 1,353,000₫

-25%
 Đầu nén khí Oshima 51 x 2

Đầu nén khí Oshima 51 x 2

1,700,000₫ 2,272,000₫

-23%
 Đầu nén khí Oshima 65 x 2 - 1 HP

Đầu nén khí Oshima 65 x 2 - 1 HP

1,850,000₫ 2,415,000₫

-28%
 Đầu nén khí Oshima 65 x 3 - 2 HP

Đầu nén khí Oshima 65 x 3 - 2 HP

2,500,000₫ 3,482,000₫

-25%
 Đầu nén khí Oshima 80x2 - 3 HP

Đầu nén khí Oshima 80x2 - 3 HP

3,500,000₫ 4,681,000₫

-23%
 Đầu nén khí Oshima 80x3 - 5 HP

Đầu nén khí Oshima 80x3 - 5 HP

4,500,000₫ 5,880,000₫

-21%
 Đầu nén khí Panama 51 x 1

Đầu nén khí Panama 51 x 1

950,000₫ 1,200,000₫

-28%
 Đầu nén khí Panama 51 x 2 - 1/2 HP

Đầu nén khí Panama 51 x 2 - 1/2 HP

1,300,000₫ 1,800,000₫

-11%
 Đầu Xịt Cao Áp Halin 30 AB - Piston Sứ (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Halin 30 AB - Piston Sứ (2 HP)

2,500,000₫ 2,800,000₫

-26%
 Đầu Xịt Cao Áp Halin 30J2 - Piston Sứ (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Halin 30J2 - Piston Sứ (2 HP)

1,850,000₫ 2,500,000₫

-4%
 Đầu xịt cao áp Mitsu Power MS-39 (2HP)

Đầu xịt cao áp Mitsu Power MS-39 (2HP)

1,250,000₫ 1,300,000₫

-11%
 Đầu xịt cao áp Motokawa MK-39 (2HP)

Đầu xịt cao áp Motokawa MK-39 (2HP)

1,600,000₫ 1,800,000₫

-22%
 Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22

Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22

1,250,000₫ 1,612,000₫