Đầu nén khí

-18%
 Đầu nén khí Oshima 100 x 2 -  7 HP

Đầu nén khí Oshima 100 x 2 - 7 HP

4,600,000₫ 5,605,000₫

-20%
 Đầu nén khí Oshima 100 x 3 -  10 HP

Đầu nén khí Oshima 100 x 3 - 10 HP

4,800,000₫ 6,034,000₫

-22%
 Đầu nén khí Oshima 51 x 1

Đầu nén khí Oshima 51 x 1

1,050,000₫ 1,353,000₫

-25%
 Đầu nén khí Oshima 51 x 2

Đầu nén khí Oshima 51 x 2

1,700,000₫ 2,272,000₫

-23%
 Đầu nén khí Oshima 65 x 2 -  1 HP

Đầu nén khí Oshima 65 x 2 - 1 HP

1,850,000₫ 2,415,000₫

-28%
 Đầu nén khí Oshima 65 x 3 -  2 HP

Đầu nén khí Oshima 65 x 3 - 2 HP

2,500,000₫ 3,482,000₫

-25%
 Đầu nén khí Oshima 80x2 -  3 HP

Đầu nén khí Oshima 80x2 - 3 HP

3,500,000₫ 4,681,000₫

-23%
 Đầu nén khí Oshima 80x3 -  5 HP

Đầu nén khí Oshima 80x3 - 5 HP

4,500,000₫ 5,880,000₫

-21%
 Đầu nén khí Panama 51 x 1

Đầu nén khí Panama 51 x 1

950,000₫ 1,200,000₫

-28%
 Đầu nén khí Panama 51 x 2 - 1/2 HP

Đầu nén khí Panama 51 x 2 - 1/2 HP

1,300,000₫ 1,800,000₫