Máy xịt rửa cao áp chạy dây đai

-8%
 Bộ xịt cao áp dây đai HALIN - 2 HP (Ty Sứ)  - có xe đẩy - dây 20 m

Trả góp 0%

-17%
 Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 1 HP

Trả góp 0%

Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 1 HP

3,500,000₫ 4,200,000₫

-17%
 Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 2 HP

Trả góp 0%

Bộ xịt rửa cao áp bằng dây đai Z Magic - 2 HP

3,800,000₫ 4,600,000₫

-16%
 Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai  2 HP - có xe đẩy

Trả góp 0%

-20%
 Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai DRAGON 1 HP - Motor 3HP

Trả góp 0%

-16%
 Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai KCT 2 HP

Trả góp 0%

Bộ xịt rửa tăng áp bằng dây đai KCT 2 HP

4,100,000₫ 4,900,000₫

-11%
 Máy phun thuốc trừ sâu 2 HP chạy xăng

Trả góp 0%

Máy phun thuốc trừ sâu 2 HP chạy xăng

4,000,000₫ 4,500,000₫

-12%
 Máy rửa xe dây đai OSHIMA OS 32/ OS 32A - 2 HP - dây 20 m

Trả góp 0%