Thiết bị nâng đỡ

-19%
 Palang xích KCT 1 T (kéo tay)

Palang xích KCT 1 T (kéo tay)

990,000₫ 1,225,000₫

-26%
 Palang xích KCT 2 T (kéo tay)

Palang xích KCT 2 T (kéo tay)

1,500,000₫ 2,024,000₫

-24%
 Palang xích KCT 3 T (kéo tay)

Palang xích KCT 3 T (kéo tay)

1,900,000₫ 2,510,000₫

-26%
 Palang xích KCT 5 T (kéo tay)

Palang xích KCT 5 T (kéo tay)

2,800,000₫ 3,777,000₫

-24%
 Palang xích Oshima 3 T (kéo tay)

Palang xích Oshima 3 T (kéo tay)

2,100,000₫ 2,760,000₫

-28%
 Palang xích Oshima 5 T (kéo tay)

Palang xích Oshima 5 T (kéo tay)

2,900,000₫ 4,045,000₫

-3%
 Thang nhôm rút đôi Hakawa HK-238

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đôi Hakawa HK-238

3,390,000₫ 3,500,000₫

-37%
 Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-38, 3.8m

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-38, 3.8m

2,500,000₫ 3,965,000₫

-39%
 Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-44, 4.4 m

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-44, 4.4 m

2,650,000₫ 4,365,000₫

-29%
 Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-50, 5 m

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-50, 5 m

3,400,000₫ 4,760,000₫

-37%
 Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-56, 5.6 m

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-56, 5.6 m

3,700,000₫ 5,855,000₫

-4%
 Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

2,390,000₫ 2,500,000₫

-4%
 Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-144

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-144

2,650,000₫ 2,750,000₫

-3%
 Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-150

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-150

3,100,000₫ 3,200,000₫

Hết hàng
 Thang rút nhôm Nikawa NK - 38 (3m8)
Hết hàng
 Thang rút nhôm Nikawa NK - 44 (4m4)
-29%
 Thang rút nhôm Oshima, model TD 32 - 3.2 m

Trả góp 0%

Thang rút nhôm Oshima, model TD 32 - 3.2 m

2,000,000₫ 2,825,000₫

-33%
 Thang rút nhôm Oshima, model TD 38 - 3.8 m

Trả góp 0%

Thang rút nhôm Oshima, model TD 38 - 3.8 m

2,090,000₫ 3,120,000₫

-34%
 Thang rút nhôm Oshima, model TD 44 - 4.4 m (15 bậc)

Trả góp 0%

Thang rút nhôm Oshima, model TD 44 - 4.4 m (15 bậc)

2,350,000₫ 3,550,000₫

-34%
 Thang rút nhôm Oshima, model TD 48 - 4.8 m

Trả góp 0%

Thang rút nhôm Oshima, model TD 48 - 4.8 m

2,490,000₫ 3,785,000₫

-35%
 Thang rút nhôm Oshima, model TD 51 - 5.1m

Trả góp 0%

Thang rút nhôm Oshima, model TD 51 - 5.1m

2,650,000₫ 4,090,000₫

-30%
 Tời điện - Palang điện OS 100/200

Tời điện - Palang điện OS 100/200

2,550,000₫ 3,639,700₫