Xả kho

-21%
 Đầu Xịt Panama PN16 (1/2 HP)

Đầu Xịt Panama PN16 (1/2 HP)

750,000₫ 950,000₫

-48%
 Máy Khoan Điện Dekton DK-ID550 - 10mm - 550W

Máy Khoan Điện Dekton DK-ID550 - 10mm - 550W

500,000₫ 970,000₫

-64%
 Máy khoan FEG EG-516 - 750W - mũi khoan tối đa 13 mm
-52%
 Máy Khoan Pin Oshima KP 12 LD - 2 PIN 12 V

Máy Khoan Pin Oshima KP 12 LD - 2 PIN 12 V

500,000₫ 1,045,000₫

-53%
 Máy Khoan Pin Oshima KP 12 LD - K (Kèm Phụ Kiện)

Máy Khoan Pin Oshima KP 12 LD - K (Kèm Phụ Kiện)

600,000₫ 1,270,000₫

-56%
 Máy Khoan Pin Oshima KP 12 SD - 2 PIN

Máy Khoan Pin Oshima KP 12 SD - 2 PIN

500,000₫ 1,135,000₫

-56%
 Máy Khoan Pin Oshima KP 12 SD - K (kèm phụ kiện)

Máy Khoan Pin Oshima KP 12 SD - K (kèm phụ kiện)

600,000₫ 1,355,000₫

-60%
 Máy Khoan TPC 6136 - 710 W (13mm)

Máy Khoan TPC 6136 - 710 W (13mm)

390,000₫ 970,000₫

-41%
 Máy mài Maktec MT964 - 720 W/ 100 mm

Máy mài Maktec MT964 - 720 W/ 100 mm

590,000₫ 1,000,000₫

-31%
 Motor Oshima OS 11 - 1 HP - 1 pha (Thái Lan)

Trả góp 0%

Motor Oshima OS 11 - 1 HP - 1 pha (Thái Lan)

1,800,000₫ 2,600,000₫

-37%
 Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-38, 3.8m

Trả góp 0%

Thang nhôm rút đôi Oshima, model TA-38, 3.8m

2,500,000₫ 3,965,000₫