Máy nén khí không dầu

-24%
 Máy Nén Khí BAW -AC30L - 30L - 2HP (Không Dầu) - 2 VÒI

Trả góp 0%

Máy Nén Khí BAW -AC30L - 30L - 2HP (Không Dầu) - 2 VÒI

2,600,000₫ 3,400,000₫

-12%
 Máy Nén Khí BAW -AC50L - 50L - 4HP (Không Dầu) - 2 vòi

Trả góp 0%

Máy Nén Khí BAW -AC50L - 50L - 4HP (Không Dầu) - 2 vòi

4,600,000₫ 5,200,000₫

-9%
 Máy nén khí Dekton DK - AC 3912 - 2 HP - 12 L (Không dầu) - chuyên phun sơn

Trả góp 0%

-35%
 Máy Nén Khí Dekton DK 89-160 - 160L - 9HP (Không Dầu)

Máy Nén Khí Dekton DK 89-160 - 160L - 9HP (Không Dầu)

15,000,000₫ 23,000,000₫

-14%
 Máy Nén Khí Dekton DK AC 3930 Plus - 30L - 2HP

Máy Nén Khí Dekton DK AC 3930 Plus - 30L - 2HP

2,850,000₫ 3,300,000₫

-22%
 Máy Nén Khí Dekton DK AC- 3930 - 30L - 2HP (Không Dầu) - 2 VÒI

Trả góp 0%

-9%
 Máy nén khí Dekton DK-AC 2825 - 1.5 HP - 25 Lít

Máy nén khí Dekton DK-AC 2825 - 1.5 HP - 25 Lít

2,280,000₫ 2,500,000₫

-16%
 Máy nén khí Dekton DK-AC 3830 - 2 HP -30 Lít

Máy nén khí Dekton DK-AC 3830 - 2 HP -30 Lít

2,600,000₫ 3,100,000₫

-12%
 Máy nén khí Dekton DK-AC 6950 plus - 3 HP - 50 Lít

Máy nén khí Dekton DK-AC 6950 plus - 3 HP - 50 Lít

3,700,000₫ 4,200,000₫

-11%
 Máy nén khí Dekton DK-AC 8950 plus - 3 HP - 50 Lít (Tua chậm)
-13%
 Máy Nén Khí Dekton DK-AC59100 - 100L - 6 HP (Không Dầu)

Máy Nén Khí Dekton DK-AC59100 - 100L - 6 HP (Không Dầu)

10,500,000₫ 12,000,000₫

-17%
 Máy nén khí không dầu DEKTON DK - AC 3950  - 4 HP - 50L

Trả góp 0%

Máy nén khí không dầu DEKTON DK - AC 3950 - 4 HP - 50L

4,800,000₫ 5,800,000₫

-13%
 Máy nén khí không dầu DEKTON DK - AC 3950 PLUS  - 4 HP - 50L

Trả góp 0%

-10%
 Máy nén khí không dầu Dekton DK-AC 2912SW - 1.5 HP - 12 L (chỉnh áp)

Trả góp 0%

-14%
 Máy nén khí không dầu Dekton DK-AC2910 - 1.5 HP - 10 L

Trả góp 0%

Máy nén khí không dầu Dekton DK-AC2910 - 1.5 HP - 10 L

2,150,000₫ 2,500,000₫

-23%
 Máy nén khí không dầu Mitsukaisho  12 - 1.5 - 12 L - 1.5 HP

Trả góp 0%

-26%
 Máy Nén Khí Không dầu Mitsukaisho 24L - 2 HP

Trả góp 0%

Máy Nén Khí Không dầu Mitsukaisho 24L - 2 HP

2,150,000₫ 2,907,200₫

-21%
 Máy Nén Khí Kobe HTP 3024 - 2 HP - 24L (Không dầu)

Trả góp 0%

Máy Nén Khí Kobe HTP 3024 - 2 HP - 24L (Không dầu)

2,200,000₫ 2,800,000₫

-20%
 Máy Nén Khí Kobe HTP 3030 - 3 HP - 30L (Không dầu)

Trả góp 0%

Máy Nén Khí Kobe HTP 3030 - 3 HP - 30L (Không dầu)

2,800,000₫ 3,500,000₫

-20%
may-nen-khi-khong-dau-oshima-12-1.5

Trả góp 0%

Máy nén khí Oshima 12 - 1.5 - 12 L - 1.5 HP (Không dầu)

2,050,000₫ 2,550,000₫

-40%
 Máy nén khí Oshima 24 L (không dầu) - 2 HP

Trả góp 0%

Máy nén khí Oshima 24 L (không dầu) - 2 HP

2,690,000₫ 4,490,000₫

 Máy nén khí Oshima 30 - 2.0 - 30 L - 2 HP (Không dầu)

Trả góp 0%

 Máy nén khí Oshima 40 - 3.0 - 40 L - 3 HP (Không dầu)

Trả góp 0%

-35%
 Máy nén khí Oshima 40 L (không dầu) 3 HP

Máy nén khí Oshima 40 L (không dầu) 3 HP

3,900,000₫ 6,040,000₫

-28%
 Máy nén khí Oshima 9 L (không dầu) - 1HP

Trả góp 0%

Máy nén khí Oshima 9 L (không dầu) - 1HP

2,600,000₫ 3,600,000₫

-16%
 Máy Nén Khí TMAX - TM 751S - 30L - 1 HP (Không Dầu)

Trả góp 0%

Máy Nén Khí TMAX - TM 751S - 30L - 1 HP (Không Dầu)

2,100,000₫ 2,500,000₫

-19%
 Máy nén khí TMax - TM560 - 1 HP - 12 L (Không dầu)

Trả góp 0%

Máy nén khí TMax - TM560 - 1 HP - 12 L (Không dầu)

1,950,000₫ 2,400,000₫

-18%
 Máy Nén Khí TMAX - TM750 - 30L - 1 HP (Không Dầu)

Trả góp 0%

Máy Nén Khí TMAX - TM750 - 30L - 1 HP (Không Dầu)

2,050,000₫ 2,500,000₫