Đầu xịt áp lực

-15%
 Đầu Bơm Cao Áp  Hyundai AH-C30 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Hyundai AH-C30 (2HP) - Piston sứ

4,450,000₫ 5,250,000₫

-39%
 Đầu bơm cao áp  Mitsukaisho M - KCT 28 - 1 HP

Đầu bơm cao áp Mitsukaisho M - KCT 28 - 1 HP

850,000₫ 1,400,000₫

-13%
 Đầu Bơm Cao Áp  Nai Vàng ATC-530 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Nai Vàng ATC-530 (2HP) - Piston sứ

3,900,000₫ 4,500,000₫

-20%
 Đầu Bơm Cao Áp ATC 30 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp ATC 30 (2HP) - Piston sứ

4,200,000₫ 5,250,000₫

-33%
 Đầu Bơm Cao Áp FST-39C (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp FST-39C (2HP) - Piston sứ

2,150,000₫ 3,200,000₫

-32%
 Đầu Bơm Cao Áp Motokawa MK1-39C (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Motokawa MK1-39C (2HP) - Piston sứ

2,200,000₫ 3,250,000₫

-21%
 Đầu bơm Mitsu Power MS-29 (1HP)

Đầu bơm Mitsu Power MS-29 (1HP)

950,000₫ 1,200,000₫

-11%
 Đầu Xịt Cao Áp Halin 30 AB - Piston Sứ  (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Halin 30 AB - Piston Sứ (2 HP)

2,500,000₫ 2,800,000₫

-26%
 Đầu Xịt Cao Áp Halin 30J2 - Piston Sứ  (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Halin 30J2 - Piston Sứ (2 HP)

1,850,000₫ 2,500,000₫

-4%
 Đầu xịt cao áp Mitsu Power MS-39 (2HP)

Đầu xịt cao áp Mitsu Power MS-39 (2HP)

1,250,000₫ 1,300,000₫

-11%
 Đầu xịt cao áp Motokawa MK-39 (2HP)

Đầu xịt cao áp Motokawa MK-39 (2HP)

1,600,000₫ 1,800,000₫

-22%
 Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22

Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22

1,250,000₫ 1,612,000₫

-29%
 Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22S (Piston Sứ)

Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22S (Piston Sứ)

1,800,000₫ 2,540,000₫

-24%
 Đầu Xịt Cao Áp Z Magic  (1 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Z Magic (1 HP)

910,000₫ 1,200,000₫

-23%
 Đầu Xịt Cao Áp Z Magic (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Z Magic (2 HP)

1,150,000₫ 1,500,000₫

-26%
 Đầu Xịt Mitsukaisho Dragon M- HS 30 (2 HP)

Đầu Xịt Mitsukaisho Dragon M- HS 30 (2 HP)

1,350,000₫ 1,825,000₫

-25%
 Đầu xịt Oshima OS 26 - 1HP

Đầu xịt Oshima OS 26 - 1HP

1,980,000₫ 2,632,000₫

-38%
 Đầu xịt Oshima OS 29S / OS 29AS (Piston sứ) - 1 HP

Đầu xịt Oshima OS 29S / OS 29AS (Piston sứ) - 1 HP

2,800,000₫ 4,516,000₫

-35%
 Đầu xịt Oshima OS 32 G - 2 HP

Đầu xịt Oshima OS 32 G - 2 HP

1,340,000₫ 2,070,000₫

-30%
 Đầu xịt Oshima OS 35 - 1 HP

Đầu xịt Oshima OS 35 - 1 HP

3,300,000₫ 4,733,000₫

-30%
 Đầu xịt Oshima OS 39AS (Piston sứ) - 2 HP

Đầu xịt Oshima OS 39AS (Piston sứ) - 2 HP

3,950,000₫ 5,655,000₫

-37%
 Đầu xịt Oshima OS 45 T / OS 45 AT - 2HP

Đầu xịt Oshima OS 45 T / OS 45 AT - 2HP

3,450,000₫ 5,465,000₫

-21%
 Đầu Xịt Panama PN16 (1/2 HP)

Đầu Xịt Panama PN16 (1/2 HP)

750,000₫ 950,000₫

-13%
 Đầu Xịt Z Magic  (7 HP)

Đầu Xịt Z Magic (7 HP)

3,900,000₫ 4,500,000₫

-19%
 Đầu Xịt Z Magic (5 HP)

Đầu Xịt Z Magic (5 HP)

2,850,000₫ 3,500,000₫