Bơm tăng áp

-28%
 Máy bơm nước đa năng Bentas TWP160A - 125W - tăng áp

Máy bơm nước đa năng Bentas TWP160A - 125W - tăng áp

1,080,000₫ 1,500,000₫

-22%
 Máy bơm nước đa năng Bentas TWP200A - 200W (tự động)
-25%
 Máy bơm nước đa năng Oshima 128A (Điện)

Máy bơm nước đa năng Oshima 128A (Điện)

1,200,000₫ 1,590,000₫

-26%
 Máy bơm nước đa năng Oshima 200A (Điện)

Máy bơm nước đa năng Oshima 200A (Điện)

1,800,000₫ 2,440,000₫

-25%
 Máy bơm nước đa năng Oshima 300A (Điện)

Máy bơm nước đa năng Oshima 300A (Điện)

1,850,000₫ 2,475,000₫