Máy tỉa hàng rào

-12%
 Máy tỉa hàng rào Dekton D21-CHR610 (kèm 1 pin 1 sạc)

Máy tỉa hàng rào Dekton D21-CHR610 (kèm 1 pin 1 sạc)

1,150,000₫ 1,300,000₫

-1%
 Máy tỉa hàng rào Dekton M21-CHR560

Máy tỉa hàng rào Dekton M21-CHR560

1,290,000₫ 1,300,000₫

-17%
 Máy tỉa hàng rào Ingco - CHTLI20461 (kèm 1 pin)

Máy tỉa hàng rào Ingco - CHTLI20461 (kèm 1 pin)

1,900,000₫ 2,300,000₫

-13%
 Máy tỉa hàng rào Total - THTLI20461 (kèm 1 pin)

Máy tỉa hàng rào Total - THTLI20461 (kèm 1 pin)

1,560,000₫ 1,800,000₫

-19%
 Máy tỉa hàng rào Z-Kawatsu - TR2330 (2 thì)

Máy tỉa hàng rào Z-Kawatsu - TR2330 (2 thì)

2,850,000₫ 3,500,000₫