Đầu phun thuốc Oshima

-22%
 Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22

Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22

1,250,000₫ 1,612,000₫

-29%
 Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22S (Piston Sứ)

Đầu Xịt Cao Áp Oshima OS 22S (Piston Sứ)

1,800,000₫ 2,540,000₫

-25%
 Đầu xịt Oshima OS 26 - 1HP

Đầu xịt Oshima OS 26 - 1HP

1,980,000₫ 2,632,000₫

-38%
 Đầu xịt Oshima OS 29S / OS 29AS (Piston sứ) - 1 HP

Đầu xịt Oshima OS 29S / OS 29AS (Piston sứ) - 1 HP

2,800,000₫ 4,516,000₫

-35%
 Đầu xịt Oshima OS 32 G - 2 HP

Đầu xịt Oshima OS 32 G - 2 HP

1,340,000₫ 2,070,000₫

-30%
 Đầu xịt Oshima OS 35 - 1 HP

Đầu xịt Oshima OS 35 - 1 HP

3,300,000₫ 4,733,000₫

-30%
 Đầu xịt Oshima OS 39AS (Piston sứ) - 2 HP

Đầu xịt Oshima OS 39AS (Piston sứ) - 2 HP

3,950,000₫ 5,655,000₫

-37%
 Đầu xịt Oshima OS 45 T / OS 45 AT - 2HP

Đầu xịt Oshima OS 45 T / OS 45 AT - 2HP

3,450,000₫ 5,465,000₫