Palang xích

-19%
 Palang xích KCT 1 T (kéo tay)

Palang xích KCT 1 T (kéo tay)

990,000₫ 1,225,000₫

-26%
 Palang xích KCT 2 T (kéo tay)

Palang xích KCT 2 T (kéo tay)

1,500,000₫ 2,024,000₫

-24%
 Palang xích KCT 3 T (kéo tay)

Palang xích KCT 3 T (kéo tay)

1,900,000₫ 2,510,000₫

-26%
 Palang xích KCT 5 T (kéo tay)

Palang xích KCT 5 T (kéo tay)

2,800,000₫ 3,777,000₫

-24%
 Palang xích Oshima 3 T (kéo tay)

Palang xích Oshima 3 T (kéo tay)

2,100,000₫ 2,760,000₫

-28%
 Palang xích Oshima 5 T (kéo tay)

Palang xích Oshima 5 T (kéo tay)

2,900,000₫ 4,045,000₫