Đầu rửa xe Piston sứ

-15%
 Đầu Bơm Cao Áp  Hyundai AH-C30 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Hyundai AH-C30 (2HP) - Piston sứ

4,450,000₫ 5,250,000₫

-13%
 Đầu Bơm Cao Áp  Nai Vàng ATC-530 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp Nai Vàng ATC-530 (2HP) - Piston sứ

3,900,000₫ 4,500,000₫

-20%
 Đầu Bơm Cao Áp ATC 30 (2HP) - Piston sứ

Đầu Bơm Cao Áp ATC 30 (2HP) - Piston sứ

4,200,000₫ 5,250,000₫

-11%
 Đầu Xịt Cao Áp Halin 30 AB - Piston Sứ  (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Halin 30 AB - Piston Sứ (2 HP)

2,500,000₫ 2,800,000₫

-26%
 Đầu Xịt Cao Áp Halin 30J2 - Piston Sứ  (2 HP)

Đầu Xịt Cao Áp Halin 30J2 - Piston Sứ (2 HP)

1,850,000₫ 2,500,000₫

-30%
 Đầu xịt Oshima OS 39AS (Piston sứ) - 2 HP

Đầu xịt Oshima OS 39AS (Piston sứ) - 2 HP

3,950,000₫ 5,655,000₫