Máy xịt rửa chuyên nghiệp

-15%
 Máy rửa xe chuyên nghiệp Dekton DK - HPW 3500 (3500W - 1 Pha)

Trả góp 0%

-17%
 Máy rửa xe chuyên nghiệp Dekton DK-HPW 4000 (4000W - 3 Pha)

Trả góp 0%

Máy rửa xe chuyên nghiệp Dekton DK-HPW 4000 (4000W - 3 Pha)

15,000,000₫ 18,000,000₫

-7%
 Máy rửa xe chuyên nghiệp Dekton DK-HPW 5500 (5500W - 3 Pha)

Trả góp 0%

Máy rửa xe chuyên nghiệp Dekton DK-HPW 5500 (5500W - 3 Pha)

19,500,000₫ 21,000,000₫

-27%
 Máy Rửa Xe Dekton DK-HPW 2350 Plus - 2350W (Chuyên Nghiệp) có rulo

Trả góp 0%

-15%
 Máy Rửa Xe Dekton DK-HPW 2350A - 2350W (Chuyên Nghiệp)

Trả góp 0%

Máy Rửa Xe Dekton DK-HPW 2350A - 2350W (Chuyên Nghiệp)

4,700,000₫ 5,500,000₫

-9%
 Máy Rửa Xe Dekton DK-HPW 2500 - 2500W (Chuyên Nghiệp) - dây 20m

Trả góp 0%

-11%
 Máy Rửa Xe Dekton DK-HPW2350 - 2350W (Chuyên Nghiệp) - dây 20m & bánh xe

Trả góp 0%

-13%
 Máy Rửa Xe Lutian 3000 W - Model 18M17.5-3T4

Trả góp 0%

Máy Rửa Xe Lutian 3000 W - Model 18M17.5-3T4

14,000,000₫ 16,000,000₫