Máy khoan đục bê tông

-27%
 Máy đục bê tông Dekton - DK - DH 0811

Máy đục bê tông Dekton - DK - DH 0811

1,600,000₫ 2,200,000₫

-26%
 Máy đục bê tông Dekton - DK - DH 3501

Máy đục bê tông Dekton - DK - DH 3501

1,850,000₫ 2,500,000₫

-25%
 Máy đục bê tông Dekton - DK - DH 3502

Máy đục bê tông Dekton - DK - DH 3502

1,950,000₫ 2,600,000₫

-20%
 Máy đục bê tông Dekton - DK - DH65 (30mm)

Máy đục bê tông Dekton - DK - DH65 (30mm)

2,550,000₫ 3,200,000₫