Mô tơ điện

-16%
 Động cơ điện Motor Hoàng Anh 3 HP - 2.2 KW - 1500v

Động cơ điện Motor Hoàng Anh 3 HP - 2.2 KW - 1500v

2,100,000₫ 2,500,000₫

-14%
 Động cơ điện Motor Hoàng Anh 4 HP - 3 KW - 1500v

Động cơ điện Motor Hoàng Anh 4 HP - 3 KW - 1500v

2,400,000₫ 2,800,000₫

-21%
 Động cơ điện Motor Hoàng Anh 5 HP - 3.5 KW - 1500v

Động cơ điện Motor Hoàng Anh 5 HP - 3.5 KW - 1500v

2,600,000₫ 3,300,000₫

-23%
 Động cơ điện Motor Jet Toàn phát 1.5 HP - 1.1 KW - 1450v (Vỏ Gang)

Trả góp 0%

-25%
 Động cơ điện Motor Jet Toàn phát 2 HP - 1.5 KW - 1450v (Vỏ Gang)

Trả góp 0%

-23%
 Động cơ điện Motor Jet Toàn phát 3 HP - 2.2 KW - 1450v (Vỏ Gang)

Trả góp 0%

-20%
 Động cơ điện Motor Jet Toàn phát 4 HP - 3 KW - 1450v (Vỏ Gang)

Trả góp 0%

-26%
 Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 2 HP - 1.5 KW - 1450v

Trả góp 0%

-25%
 Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 3 HP - 2.2 KW

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 3 HP - 2.2 KW

1,950,000₫ 2,600,000₫

-24%
 Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 4 HP - 3 KW

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 4 HP - 3 KW

2,050,000₫ 2,700,000₫

-18%
 Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 5 HP - 3.5 KW

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát (Tofaco) 5 HP - 3.5 KW

2,300,000₫ 2,800,000₫

-23%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 1.5 HP - 1.1 KW - 1500 vòng
-25%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 2 HP - 1.5 KW - 1450v

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát 2 HP - 1.5 KW - 1450v

1,800,000₫ 2,400,000₫

-19%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 2 HP - 1.5 KW - 2900 vòng

Trả góp 0%

-21%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 3 HP - 2.2 KW - 1500v

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát 3 HP - 2.2 KW - 1500v

2,050,000₫ 2,600,000₫

-31%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 3 HP - 2.2 KW - 2900v

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát 3 HP - 2.2 KW - 2900v

2,000,000₫ 2,900,000₫

-23%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 4 HP - 3 KW - 1500v

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát 4 HP - 3 KW - 1500v

2,150,000₫ 2,800,000₫

-22%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 4 HP - 3 KW - 2900 V

Trả góp 0%

Động cơ điện Motor Toàn phát 4 HP - 3 KW - 2900 V

2,100,000₫ 2,700,000₫

-25%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 5 HP - 3.5 KW - 1500 vòng

Trả góp 0%

-22%
 Động cơ điện Motor Toàn phát 5 HP - 3.5 KW - 2900 vòng

Trả góp 0%

-46%
 Motor Oshima OS 11 - 1 HP - 1 pha (Thái Lan)

Trả góp 0%

Motor Oshima OS 11 - 1 HP - 1 pha (Thái Lan)

1,400,000₫ 2,600,000₫